Tep­lá bud­na 4F za 1 cent

Príď na na­še po­boč­ky ná­kup 4 ľu­bo­voľ­né aku­mu­lá­to­ry znač­ky EXI­DE (min. 120 Ah) a do­sta­neš tep­lú bun­du za 1 cent.