Akcie

Na­kúp 2 ks aku­mu­lá­to­rov Exi­de a zís­kaj bun­du.

Na­kúp jed­no­rá­zo­vo 2 ks aku­mu­lá­to­rov EXI­DE Expert EE­2253, A:190203 a za kaž­dý ná­kup do­sta­neš Soft Shell znač­ky Mar­tes za 1 cent bez DPH.

Na­kúp sa­du spoj­ky znač­ky LUK a zís­kaj pra­cov­né mon­ter­ky.

Kúp ľu­bo­voľ­nú sa­du spoj­ky znač­ky LUK a zo­ber si pra­cov­nú bun­du za 1 cent bez DPH.