Súhlas so zasielaním newslettra

Označením checkboxu udeľujem spoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Hlavná 4410,
059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 44 984 723 súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu poskytnutého e-mailu za účelom zasielania aktuálnej marketingovej ponuky tovarov a služieb a noviniekspoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. prostredníctvom tzv. newslettrov na e-mail, ktorý som spoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. uviedol/uviedla.

Tento súhlas udeľujem na obdobie 10 rokov.

Zároveň beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať odregistrovaním sa z odberu ponúk a noviniek (odkaz na možnosť odregistrovania sa bude súčasťou každého e-mailu, ktorého obsahom bude zaslaný newsletter),  e-mailom na adresu: info@autos.sk alebo písomne na poštovú adresu spoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o.

Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.