Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Označením checkboxu udeľujem spoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Hlavná 4410,
059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 44 984 723 súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu poskytnutého e-mailu za účelom zasielania aktuálnej marketingovej ponuky tovarov a služieb a noviniekspoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. prostredníctvom tzv. newslettrov na e-mail, ktorý som spoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o. uviedol/uviedla.

Tento súhlas udeľujem na obdobie 10 rokov.

Zároveň beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať odregistrovaním sa z odberu ponúk a noviniek (odkaz na možnosť odregistrovania sa bude súčasťou každého e-mailu, ktorého obsahom bude zaslaný newsletter),  e-mailom na adresu: info@autos.sk alebo písomne na poštovú adresu spoločnosti AUTOS SLOVAKIA, s.r.o.

Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Osobitné upozornenie oprávnený záujem – Prezrieť tu 

Informácie o právach dotknutých osôb – Prezrieť tu

Informácie o spracovaní osobných údajov – Prezrieť tu