Obchodnik – predajca

Pracovisko:
TRNAVA , NITRA, BRATISLAVA, ŽILINA

Povinnosti obchodného špecialistu budú zahŕňať:
● aktívny predaj v pobočke a v podriadenej oblasti,
● rozvoj obchodného oddelenia,
● budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov s klientmi,
● plnenie zverených úloh ako súčasť politiky spoločnosti.
Od kandidátov očakávame:
● skúsenosti s predajom dielov pre nákladné autá a autobusy,
● pripravený pracovať,
● skúsenosti s jednaním s klientmi,
● stredoškolské vzdelanie,
● praktické počítačové zručnosti,
● odhodlanie a iniciatíva,
● vodičský preukaz, skupina B.
● komunikatívnosť a dobrá organizácia práce,
● spoľahlivosť a presnosť pri plnení pridelených povinností.
Pre záujemcov ponúkame:

● zamestnanie na základe pracovnej zmluvy,
● produktové a obchodné školenia,
● nástroje potrebné na vykonanie práce,
● motivačný systém odmeňovania,
● možnosť profesionálneho rozvoja,
● pracovať v priateľskej atmosfére,
● zaujímavá práca v rozvíjajúcej sa spoločnosti so stabilným a vedúcim postavením na trhu.

Ak vás ponuka práce zaujala, pošlite prosím svoj životopis a motivačný list na adresu
info@autos.sk
Prosíme o zaslanie CV poprípade motivačného listu s uvedením súhlasu na spracovanie osobných údajov
v nasledujúcom znení :
Vážený zamestnávateľ,
reagujem na pracovnú ponuku: Skladník , rozvozca (www.autos.sk/obchodnik-predajca)
V prílohe e-mailu posielam svoj životopis.
Udeľujem týmto súhlas so správou, spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov
uvedených v osobnom profile, životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce
vrátane audiovizuálneho záznamu (videovizitky) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi AUTOS
SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 44984723, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu, obsadenia
voľných pracovných miest a výberového konania, do ktorého budem zaradený/á. Som si vedomý/á, že
informácie, ktoré poskytujem, týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videovizitky alebo zdravotného stavu,
patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú
pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať.