Skladnik – rozvozca

SKLADNÍK – ROZVOZCA
Pracovisko: POPRAD

Od kandidátov očakávame:
● pripravenosť pracovať ako vodič-skladník,
● organizácia, usilovnosť, presnosť a zodpovednosť,
● schopnosti tímovej práce,
● fyzická zdatnosť a pozitívny prístup,
● vodičský preukaz, skupina B.
Povinnosti vodiča-skladníka:
● prijímanie a vydávanie tovaru,
● včasné dodanie tovaru zákazníkom v súlade s objednávkou,
● nakladanie a vykladanie dodávkových a nákladných automobilov,
● vedenie skladovej dokumentácie,
● plnenie zverených úloh ako súčasť vykonanej skladovej politiky.
Pre záujemcov ponúkame:
● pracovná zmluva,
● atraktívny plat (základný plat + podiel na zisku mesačne , kvartálne, ročne ),
● príjemná atmosféra, dobre koordinovaný a motivovaný tím spolupracovníkov
● základ silnej a prosperujúcej spoločnosti, podpora v procese profesionálnej adaptácie a možnosť
odborného rozvoja,
● možnosť rozvoja a povýšenia na pozíciu predajcu.

Ak vás ponuka práce zaujala, pošlite prosím svoj životopis a motivačný list na adresu
info@autos.sk

Prosíme o zaslanie CV poprípade motivačného listu s uvedením súhlasu na spracovanie osobných údajov
v nasledujúcom znení :
Vážený zamestnávateľ,
reagujem na pracovnú ponuku: Skladník , rozvozca (www.autos.sk/skladnik-rozvozca)

V prílohe e-mailu posielam svoj životopis.
Udeľujem týmto súhlas so správou, spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov
uvedených v osobnom profile, životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce
vrátane audiovizuálneho záznamu (videovizitky) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi AUTOS
SLOVAKIA, s. r. o., IČO: 44984723, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu, obsadenia
voľných pracovných miest a výberového konania, do ktorého budem zaradený/á. Som si vedomý/á, že
informácie, ktoré poskytujem, týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videovizitky alebo zdravotného stavu,
patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú
pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať.